Αναφορά στα ενεργειακά κέντρα (τσάκρα) του ανθρώπου

Πάνω στο πιο λεπτοφυές κι αόρατο τμήμα του φυσικού μας σώματος, το επονομαζόμενο αιθερικό, εδρεύουν τα επτά τσάκρα ή κέντρα ενέργειας του ανθρώπου, τα οποία, κατά κύριο λόγο, είναι υπεύθυνα για την εισροή της ενέργειας στο σώμα και την κατάλληλη διοχέτευσή της. Επίσης, θεωρείται ότι αποτελούν όργανα αντίληψης των αοράτων κόσμων.

Τα τσάκρα, λέξη που σημαίνει τροχός στα σανσκριτικά, περιστρέφονται συνεχώς. Η ταχύτητα περιστροφής τους καθορίζει και καθορίζεται από το επίπεδο εξέλιξης του ανθρώπου. Η χαμηλή ή υψηλή συχνότητα, με την οποία πάλλονται, ευθύνεται για τη θαμπή ή φωτεινή εικόνα που παρουσιάζουν στους ενορατικούς.

Η σχέση του ανθρώπου με τα ενεργειακά του κέντρα είναι σχέση αλληλεπίδρασης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι τα τσάκρα έχουν υπ' ευθύνη τους περιοχές και όργανα του ανθρώπινου σώματος, όπως και θεματικές που αφορούν στα συναισθήματα και τη διάνοια του, είναι εύκολο να κατανοήσουμε ότι, όταν ο άνθρωπος είναι καλά, έχουν και τα τσάκρα του ανάλογα καλή εικόνα.

Τα ενεργειακά κέντρα προσδιορίζουν τη κατάσταση λειτουργίας ή δυσλειτουργίας του σώματος. Μια ασθένεια, λόγου χάρη, επηρεάζει τα τσάκρα με τα οποία σχετίζεται, όπως και η ενδυνάμωσή τους βελτιώνει την υγεία.

Ας τα δούμε, λοιπόν, σύμφωνα με την εκδοχή που προτείνει η ινδουϊστική παράδοση, η οποία είναι και η πλέον διαδεδομένη ανάμεσα στους περισσότερους δυτικούς θεραπευτές...