Β' Βαθμός

Στο δεύτερο βαθμό η δράση του Ρέικι ενδυναμώνεται και περνά πέρα από το χώρο και το χρόνο. Μπορούμε, πλέον, να στείλουμε την ενέργεια του Ρέικι σε κάποιον συνάνθρωπό μας που βρίσκεται μακριά, καθώς και να εργαστούμε με την ενέργεια των συμβόλων του Ρέικι σε περιοχές της συνείδησής μας, βελτιώνοντας τον χαρακτήρα μας, επουλώνοντας τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος ή υποβοηθώντας καταστάσεις που αφορούν στο μέλλον.

Στο δεύτερο βαθμό μας δίνονται τρια από τα σύμβολα του Ρέικι. Μέσω της μελέτης και της χρήσης των συμβόλων ( λειτουργική και διαλογιστική αξία ), μας μεταδίδεται το περιεχόμενο της Αλήθειας που εκπροσωπούν και η συνείδησή μας ανυψώνεται επεκτείνοντας το ταξίδι αυτογνωσίας της...