Τα σύμβολα του Β' Βαθμού

Το Σύμβολο «Χ»

Το σύμβολο «Χ», κατ' ουσίαν, εκπροσωπεί τις επιγνώσεις, στις οποίες η συνειδητότητα του Δασκάλου Ουσούι κατέληξε μέσα από την εμπειρία Φώτισης που δέχθηκε, επιγνώσεις που στοιχειοθετούν και αποτελούν το σύνολο της διδασκαλίας του Ρέικι.

Λειτουργικά το σύμβολο «Χ» χρησιμοποιείται, κυρίως, για την αποστολή της ενέργειας του Ρέικι πέρα από το χώρο και το χρόνο.

Πώς το σύμβολο «Χ» καθιστά εφικτή την πρόσβαση της ενέργειας σε κάποιον άνθρωπο, που βρίσκεται μακριά ή σε κάποια χρονική στιγμή, που ανήκει στο παρελθόν ή στο μέλλον, εκμηδενίζοντας την απόσταση που επιβάλλει ο χώρος ή παρακάμπτοντας την απόσταση που επιβάλλει ο χρόνος;

Πώς μας ενώνει με άλλες περιόδους της ζωής, ώστε να μπορούμε να στείλουμε ενέργεια σε ένα γεγονός του παρελθόντος, σε μια δύσκολη εμπειρία που περάσαμε στην παιδική μας ηλικία, για παράδειγμα, ή σε ένα θέμα που μας απασχολεί και αφορά στο μέλλον;

Γιατί ακόμα είναι δυνατό να συνδεθούμε με την ανώτατη συνείδηση εντός μας, τον εσωτερικό μας Δάσκαλο ή το Σοφό μέσα μας, αν προτιμάτε, και να τον αφήσουμε να μας καθοδηγήσει;...

Το Σύμβολο «Σ»

Το σύμβολο «Σ» αναδύει τη δόνηση που χρειάζονται το Αστρικό και το Νοητικό μας σώμα, προκειμένου να λάβουν τη μετάδοση των επιγνώσεων που το σύμβολο « Χ» εκπροσωπεί.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι, για ν’ αντιληφθούμε τη διδασκαλία της Ενότητας, η κατάσταση του νου και των συναισθημάτων μας θα είχε νόημα να βρίσκονται σε κάποια κατάσταση ουδετερότητας, αταραξίας, δίχως εξάρσεις, μέσα σε βαθιά ησυχία, γαλήνια δεκτικότητα, υπαρξιακή αρμονία, αγαπητική ευδαιμονία, έτσι ώστε να είναι σε συμβατότητα με τη φύση του Φωτός.

Παράδειγμα που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ειδική διάσταση αταραξίας που χαρακτηρίζει την ουδετερότητα είναι: Για να καθρεφτιστεί αναλλοίωτο το είδωλο μας στην επιφάνεια μιας λίμνης, πρέπει το νερό να είναι ατάραχο. Ο παραμικρός κυματισμός παραμορφώνει την αντανάκλαση του ειδώλου. Κατά την ίδια έννοια, για να καθρεφτιστεί η συνείδηση της Ενότητας στην λίμνη του μυαλού και των συναισθημάτων μας, η «επιφάνειά» τους πρέπει να βρίσκεται αναλόγως σε μια κατάσταση αταραξίας. Αυτό βέβαια αποτελεί, ίσως, και το μέγιστο προσδόκιμο αποτέλεσμα της επίδρασης του συμβόλου «Σ».

Tο σύμβολο «Σ» χαρακτηρίζεται ως το σύμβολο της νοητικής θεραπείας, διότι επιφέρει τη «γλώσσα» του Φωτός στη σκέψη και στα συναισθήματά μας, πάντα βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι είμαστε σύμφωνοι, το επιθυμούμε και είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με τη δόνηση του συμβόλου και να ανυψωθούμε συμπορευόμενοι...

Το Σύμβολο «Τ»

Η πρόταση που αναλογεί στο περιεχόμενό του σύμβολο «Τ» είναι: «Όλη η ενέργεια εδώ»! Τι σημαίνει αυτό; Ότι μέσω του συμβόλου «Τ» προστάζουμε την ενέργεια να έλθει, να στραφεί, να συγκεντρωθεί και να δράσει εδώ. Το εδώ βρίσκεται στο σημείο που προτείνουμε, τοποθετούμε το σύμβολο. Φέρνουμε, συνεπώς, την ενέργεια του Ρέικι στο σώμα μας, στο σώμα κάποιου άλλου, στο χώρο που βρισκόμαστε και σε συνδυασμό με το σύμβολο «Χ», ενίοτε επιπλέον με την ειδική δράση και του συμβόλου «Σ», τη στέλνουμε μακριά και αλλού, ακόμα και σε καταστάσεις που αφορούν στο χθες ή στο αύριο, κ.ο.κ.

Ποια ενεργειακή ποιότητα εκπροσωπείται μέσα από το σύμβολο «Τ»; Τι άλλο μπορεί να σημαίνει η προστακτική παραδοχή «Όλη η ενέργεια εδώ»; Το προφανές, ότι όλη η ενέργεια είναι εδώ! Δεν έχουμε παρά να την αναγνωρίσουμε, να την αφυπνίσουμε, ακόμα και σε φυσικό επίπεδο.

Το σύμβολο «Τ» έχει, λοιπόν, την ιδιότητα αφενός να «κατεβάζει», να φέρνει την ενέργεια στο σημείο που το στέλνουμε, αφετέρου ν’ αναγνωρίζει την ενέργεια που ήδη υπάρχει στο σημείο και να την αφυπνίζει διεγείροντάς την. Ποια ενέργεια όμως; Την ενέργεια του Φωτός μέσα από την παραδοχή του ότι τα πάντα είναι Φως, το Φως είναι παντού. Το Φως είναι εδώ... ως εκ τούτου ζητάμε την εκδήλωσή του...