Διαμορφώνοντας μια νέα αντίληψη

Εισερχόμενοι στο δρόμο του Ρέικι σταδιακά ανακαλύπτουμε ότι το «βλέμμα» που «κοιτούσαμε» τον κόσμο αρχίζει να αλλάζει.
Χρειάζεται ν’ αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας και να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε συν-δημιουργοί με τη Ζωή. Να εννοήσουμε ότι ο τρόπος που λειτουργούσαμε και λειτουργούμε επηρεάζει την έκβασή της.

Η αισθητική αντίληψη του κόσμου, τα σημεία που επιλέγουμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας, τα στοιχεία που αποφασίζουμε να κρατήσουμε και να αξιολογήσουμε σαν σημαντικά, η ίδια η θέση μας ως προς τη ζωή είναι τελικά που χρωματίζει τον προσωπικό καμβά της κατανόησής μας. Η οπτική μας για τον κόσμο είναι αυτή που διαμορφώνει, εν τέλει, τον Μεγάλο Κόσμο, καθώς και τον δικό μας μικρόκοσμο.

Όσο επιτρέπουμε στο Φως και στην Αγάπη να μας αγγίζει και να μας μεταμορφώνει, τόσο αναγνωρίζουμε ότι η Ζωή, στην ουσία, μας χαμογελά. Άλλωστε, η Σοφία του Σύμπαντος μας προσφέρει την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και την ανθρώπινη φύση μας, αντικατοπτρίζοντας την ύπαρξή μας σε γεγονότα, τα οποία καθορίζονται από ό,τι εμείς οι ίδιοι - συνειδητά ή ασυνείδητα - προκαλούμε με τον τρόπο που σκεφτόμαστε, νοιώθουμε και πράττουμε.

Τα τέσσερα κεφάλαια που ακολουθούν ( η σημασία της σκέψης, οι δυο τράπεζες, η θεωρία της ισχύος και των προσήμων, ο δάσκαλος που λέγεται ασθένεια ) σκοπό έχουν να παρουσιάσουν κάποιες θεματικές ως προς τον τρόπο αντίληψης της ζωής σε συνάρτηση με τη σημασία που έχει η στάση που τηρούμε στην καθημερινότητά μας για την εξέλιξή της και να μας δώσουν την ευκαιρία να αποκτήσουμε μια νέα θετική θέαση της τόσο σχετικής πραγματικότητάς μας...