Το σύμβολο του Γ' Βαθμού

Το Σύμβολο «Ν»

Το σύμβολο «Ν» εκπροσωπεί την πεφωτισμένη κατάσταση της συνείδησης. Κάποιες προτάσεις, που αναλογούν στο περιεχόμενό του συμβόλου «Ν», θα μπορούσαν να διατυπωθούν ως: «Το αιώνιο Φως λάμπει», «ο Οίκος του Μέγιστου Φωτός», «το Φως στην Πηγή Του».

Η πεμπτουσία της διαλογιστικής σημασίας του συμβόλου «Ν» είναι να μας συνδέσει με τη δυνατότητα της Φώτισης, να ενεργοποιήσει τις εσωτερικές διεργασίες, που κάποτε θα μας οδηγήσουν στην αρχική κατάσταση της ευδαιμονίας του Πνεύματος.

Λειτουργικά, η αξία της χρήσης του συμβόλου «Ν» ενδυναμώνει και εξελίσσει τη δράση των τριών προαναφερθέντων συμβόλων του Ρέικι.

Ως προς το σύμβολο «Χ», η αναβάθμιση της δράσης του έγκειται στην ενεργοποίηση όλης της γέφυρας που εκπροσωπεί. Ως σύμβολο επίγνωσης της ενότητας, το «Χ» αποτελεί, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, μια γέφυρα ανάμεσα στις συνειδήσεις μας...